Set de la película War of the Worlds

Set de la película War of the Worlds